NUiS Südtiroler Dialekt Wörterbuch

Das NUiS Südtiroler Dialekt Wörterbuch ist ein Grundstock der gesprochenen deutschen Sprache in Südtirol. Einige Wörter geben einen kleinen Rückblick auf vergangene Zeiten, die meisten spiegeln die Gegenwart. Selbstredend ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Bei Anklicken eines Wortes poppt die Worterklärung auf. Die Redebeispiele vermitteln etwas von der Seele des zur großen bairischen Familie gehörenden Südtiroler Dialekts. Weitere Erklärungen am Fuss der Seite. Viel Freude und gute Unterhaltung mit dieser ersten Netz-Ausgabe von NUiS Südtiroler Dialekt Wörterbuch!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

a
A readl
Acht
af
afdroht
afzagg
agea?
Agen, Agn
akrat
allafine
altelen
ament
Americano
amerscht
amoll
an
Ant
antern
antrisch
Aparatt
apposchto
Arantschatta
as
asou
Asp
Assesser
asunterziechn
attimo, in an
au
aubleckn
audeitschn
audrahnen
auer
aufmåchn
Augebot
augeiln
augetaggelt
auglegg, letz/guat
augmoln, net
Augngleser
augreidn
aui
aukaschtlen
aukemmen
auklockn
aukoltn
aukrautn
aumandlen, si
auschnåppn, augschnåppet
ausetzn
ausfratschlen
ausgeistern
ausgrosn
ausgschissn
auskopfn
ausmåchn
aussacklen
ausschtelln
ausserbåchn
aussertian, si
aussiwuzlen, si
auszuzzlen
auszwicken
auziechn
awass
aweck
awia
Awokatt

B

Baaz
bachlen
bachlwårm
Badante
Baferle
Bagasch
Bahnl, ’s
Bairische, ’s
baleib
Balln
Bam
Band, die
Bande
Bar
Bårchent
barechten
Bärendreck
bärig
baschglen
Baschta
Basl
Batzl, a
Bauernbratl
beduselt
befehligen
Behaa
Bei, Beien
Beischl
Beißer, Beißerlen
beißn
Beißwurm
Beschtia
besprechen
Besti, die
betagglen
Beten, die
Betsch, die
Bettelrichter
Bettstått
Biabl, ’s
biber
bin, bisch, isch
Bingl
Birschtl, Pirschl
Birschtnbinder
Bissgur, die
blahnen, geblahnt
Blaterle, ’s
Blaterlen
Blattl, ’s
Blech, Blecher (pl.)
bleckern
blecket
bleckstutzet
bleffn
Blertsch
bleschn
bloob
Bloter
Bluë, die
bockn, pockn
bocknarrisch, pocknårret
boh
boll
bollamoll 
boofn
Boorn
borechtn
Brånd
Brantele
Bratl
Breīsl, Briselen
brennen
Brennsupp
Brettl
Brettln
Brinnetliab
brintschelen, printschelen
Brotfléck
Brothörd
Brotklea
brottlen
Bruat
Brugg
brum
brunzen
Brunzkåchl
Bruschgetta
brusn
Brusn, Bruselen
Bsuff
Bua
Budl, Pudl
bugglen, pugglen
Buggler, Puggler
Buhn, die
Buhneler
Bundl
Bürgi
Buschen
Buschn
bussen, busseln
Bussl, Bussele
Butter-Modl
Butter, der
buttern

C

Caparra

D

Dahergloffener
dai
daidai, madai
Dåmpf
Dånkschian
daunloudn
de
dechter, dechtersch
deībelen, döbelen, teibelen
Deïrn
deixlen
demenzial
Depliant
deråfter
derfroogn
dergeben
derheben
derhengen, derhengg
derhoasn
derhuam, dahoam
derkuglen
derlattert
derlegg, zerlegg
derloaden
derlongen, derglong
dermåchn
dermuglen
Derr, Dörre
derreißn, derrissn
derrennen
derrotn
dert
dertian
Derweilång
derwildn
Derwischalus
derwischn, derwuschn
derwohrnt
derzehln
di
Diern, Diarn
Dill, die
ding, dings, dingsdo
Diokane
Dioporggo
Dischko
dissen
do
Dobleiber
Dokter
dosig, doïg, Dosiger
draxlen
Dreck
Drogato
drui
dunken
durchmochn, si

E

earla, oarle
Earnscht, mit an
Eartepfl
Eartepfl, gsottene
Egert
egget
eh
eifern
eifern
Einglegt’s
einschiessn
Eirtig, Ertig
Eisbloter
Eisgåll
Eiskasten, Eiskoschtn
enk
enk, enker
entern
entn
enz-
Epfl
Epflmuas
epper
eppes
erger
Ergerer, Ergere, ergers
erschtl sein
ess, eis, es
etla, etlane
extra
extrig

F

facklen
Fahndl, Windfahndl
Fallott
Fän
fårtzn
Faschierts
Faschn
Fascho
Fatsch
Fear, a
feartn
fechtn
Feder hobm
Feicht
feiglen
Feignkafee
Feik
Feiknius
fein
Feisbuck
Feler, Felber
Felpa
Ferggelen
Fernatsch
Ferragoschto
fescht
Fescht, Feschtl
fetzele, a
fetzen
Fetzer, a Fetz
fetzgel
Fiaterer
fidél
fieslen
Fiffa
figgrig
Fillele
Finta
Firdåch
Firhong
firschi
Firschigong, kuan
Firtig
Fiseiln, Ferseiln
fitzele, a
Fixl, das
fladern
Flanderlen
Flåtter
Flax, flaxig
flaxen
flaxig
Fleach hiatn
fleasen
Fléck
Fleischkrapfl
flickn, oan
Flietsch
flingg
flix
Flopp
Fluig
Fluigntatscher
Flusen
foast
Fochaz
fochn, fången
Fock
Fockalotti, fockalottisch
fockisch
Focknbliaml
Fockntoni
fohrn
folgn
föpplen
Fórmes, (v.) fórmesn
Fortl
Fosnåcht
Fotz
Fotzhoubl
fotzn , oan oane f.
fourfeartn, vorferten
Fragg
Frailn
Fraisn
fratschlen
fregiern, fregiert sein
fremmelen
Fressete, ’s
fretten, gfretten
Friek
Frigele, -n
Fritattn
Frittata
Fronz, Fronzn
Frotsche
Fuader
Fuas, Fias
Fuaspåll
fuchtig
Fuhn, die
Fuier fuggern, Fuggerer
Fuierwehr
Funz
Fusele, -n
fuslen
Futt
Fux
fuxet
fuxn, es fuxt oan

G

Gaaz
gach
gach
Gagele
Gagga
Gaggarella
gaggen
gail, geil
galing, indergaling
Gams
Gandaloschtia
gangeln
gängesle
Gangger
ganggn
ganglen
Gängschter
Gangschter
Gånn, Gonne, Ganne, Gand
Gas
Gåtting
Gatz
gatzig
Gaudée, af
Gaudi
gauken
Geawoadl
gegga
Geit
geitig
Geizkrogn, Geizkragen
Geldfock
Geldtasch
gell
Gelwurz, Gelbe-Ruab
genau
genua
Georgi
gepolstert
Gerscht
gfiehrig
Gfrett
Gfries
gian
Gigg
Gigger
Giggerle
Gigl aureckn
Gimpel
Gitsch, Gitschele
Glachter
Glaggele
glagglen
Glander
glånzig
Glasl, a
Glatsch
glåtzet
glei
gleim
gleim gongen
gliebrig
glitten, s hot
Gloapet, Gloapets
Glogg, Gleggl
Gluf
Gluf
Glugg-Glugg
glugglen
Glump, Glumpet
gluschtig sein
Glutsch
Gmias
Gnagg
gneatig
goal
Goas
Goasl
Goffer
Goggele
gor sein
Gosch
Gosch, oan a Gosch unhengen
Gottsnomm, in
Graatsch
Graffl
Gråll, die
Grallelen
Grammel, die
Grant, der
Granten
grantig
Grantnigl
Grappa
graschglen
grattlen
Gråttn
Graukas
Grausbirn
grauslig
Greaschtl, das
gregget
Greil
grian, grün
Griane , Grüne
Griasti
Griet, grietn
Griffl
griin
Grimmen
Grint
Grisch
Grischerle
groaglen
groasgoschet
grod z’recht
grogezn
Groschn
Gruemet
Gruënz
grunlen
Gruschpel
Gsangl
Gsatzl
gschåffn
gschaftlen, ummergschaftlen
Gschaftlhueber
gschamig
Gschear
gschert, gscheart
Gschiach
Gschicht, de hot si
gschleckt
Gschlofne
gschnappig
Gschpusi, Gspusi
gschwing
Gschwisterkind
gschwollen
Gselchts
gsouten, gsotten
Gstell, ’s
Gstell, mach kuan Gstell
Gstrappl
Gstraun
Guanommitog
guat
guat tian
guating
Gugger, der
Gugger, die
Guggloch
Guggu
Guglhupf
Gunggl
Gupf
Gurgl
Gusto
Gutelen
Gutsch
guzzlen
gwedn , isch
Gwirzer
gwundrig

H

ha
ha?
haal
haal
Hafele
Hafelegugger
Haftl
Haftlbeisser
hai
Haiserin, Häuserin
Halbele, das
Hålbmitog
hålbmitogn
hålborschet
Hallo
Händi
Handschig
Hänger
Hangerle
hangglen, Hanggelei
Hangl
hanti, hantig
Happ
Happelen
häppi
Hardigatti
Hardimitzn
Harmele
hårt tian, si
harterlig, herterlich
Hartwear
Hascher
Hascher, Hascherle
Hasl, Haslen, Hasi
Haslinger
hatschn, a Hatscher
haufn, a
hausen
Hauswurscht mit Kraut
Hax, Haxn
Haxl, uan ums Haxl hauen
haxlen, uan
Heargott
hearisch
Heb, a
heben, heibm, derheben, inheben
hebig
Hegadex
Hei
heia gian, h. mochn, in der Heia
Heie
heien
Heihupfn
heint, haint
Heisl, Haisl
heitschlen
Hell
Hemmet, s
Henn
Henn, a guate
Hennaloater, die
herawerts
Herbischt
Herrennagelen
hert
Herzjesu
herzupfn, uan
Hess, -n
Hetz
hetzig
hetzig
Heüni, Houni
hiager, es hiagere, es entere
Hiatabua, Hiatamadl
hildern
hin sein
Hinfållete, s
hinterfotzig
hinterschi gian, fohrn
hintnlåssn
Hippi
Hirnkaschtl (Hirn)
Hitt
Hitt (Haus, Hütte)
Hitzige, die
Ho megg!
Hoachinserfrau
Hoad
Hoaderle
hoaggl
hoaggl; a Hoagglener,-e
hoasn, hoas, hoasch, hoast
Hoazet
hobm (haben) hot’s di?
hobm (haben) mi hot’s
hobm, kopp
Hofn
Hoi, Hoila
Holepfann
Holer, Houler
Holermulla
holla, nit gonz
Hollawind
hon, hosch, hot (haben)
Hoor
Hoorleeg
Hopp! Hopp hopp!
hopps sein
hoppsnemmen
Hört, die
Hos
hosches?
hotteln
Hottschpott
Hou
Hous
Housnkrax
Housnlatterer
Housnsåck, Housnseck (pl.)
Huamet, Hoamet
Huametl, Hoametl, s
huamzintn
huangerten, hoangartn
Huar, die
Huarns!
Huat
huckn, uan huckn hobm
huckn, zommhuckn, niederhuckn
Huder, Hudern
hudln, Hudler
Huemetkas
huier
Hunt, Huntling
Hupfauf
huppm, huppen
Huscher
hussn, hussen
hutschen, Hutsch
Hydrauliker

I

i
iatz, ietz
iberhaps
ibernachtig
iberschi
ibertian
Ibl
Identitetskårt
iender, iener, eaner
ietz hosches!
imene
Imps, ’s
in
infatschn
Ingreisch
ingschnåppet
inhebn
inkazziern, si
inkenten
Innileiger, a
insacklen, ingsacklt
intunkn
inweckn
irden
Itipftler
Iwa

J

Jammerer
Jangger
jenisch, Jenische
Jesses, Jessas na
Jo
Joggesn, Jakobi
Johrtog
Jomei
Josefi
joudeln
Jowia?
Jupp
jutzn, Jutzer

K

ka
Kachele
Kåchl, Brunzkåchl
Kaiserschmorrn
Kakau
Kålbskopf
Kålchoar
Kaltschetto
Kaminwurz
Kåmmer
kamott
kampeln
Kampl
Kåndl
Kåpp, die
Kappl, Kappele
Kaputschino
Karfiol
Karpf, der, die
Kårrner, Korrner
kårten, a Karterle
Kartschiofi
Kas, Kaas
Kaschper, ummerkaschpern
Kåschtn
Kasino
Kassa
Kattarr
Kättschapp
Kåtz
Kåtznmusi
Kåtznschwoaf
kazzig
Kazzo
Kehrtatl
keif
Këifl
Keit
Kell
Kentl
Kentlbånk
kentlen
Kerschtn
Kescht
Keschtnbam
Kesslflicker
kesslun
Kiachl
Kibl
Kiëntl
Kies
Kiitl
kilb
kindsen, kinzn
Kini
Kinihoos
kirnig
Klachl
Klåmm, die
Klåmper
Klåmpf
Klaubau, Klabautermonn
klauben, aufklauben
Kleindeps
Klemmer
Klemmseckl
Kletzen
Klippl
Kloatz
Klock
Klocker
klockn
kluag
kluag gmohln
Klumper
Klumperer
klumpern
Klupp, Waschklupp
Knåpp, a
Knåttl, Knåttele
Knåttlen
Knecht
Kneidl, Knedl
kneissen, (ge)knissen
knieln
knill
Knoschpen
Knoufl, Knofla
Knuidl
Koat
Kobes, Kobis
kohln
Koleeg
Kolomba
Kolterersea
Kompiuter
Kondominium
Kondschédo
Kono
kopfen
Kopratter
korretto
Koschterle
kòtto
Kouderle kråtzn
kraaln, kralen
Kracherle
kraglen
Krah, die
krahnen
Kråmpf
Kranebitter
Kranewit, Kranewittn
Kråpfen
Krapfl
kratzlen
Kratzler, an K. mochn
krautwalsch
Krawattl, ban K. påckn
Krax
kraxlen
Kreb
Kredenz
kreischten
Kreitla
Kreiz
Kreiz, uan es K. ofluachn
Kren
Kretzer
kreuzfidél
Kribeskrabes
Krick
Krickl
Kripp
kroblen
Krootzn
kropfn
Krout
Krum
krump gian
Kruumer
kuan, kuaner, koan, koaner
Kuatuttn
Kübele schlagn
Kuch, Kuchl
Kui, die
kuien
Kulli
kulln
Kulo
Kumpf
Kunt
Kunter
Kurasch
Kurzbairische, ’s
Kurzn, die
Kutt, die
kuul, kuhl
Kuundl

L

Lab, Laba
labern
Låck, Låcke
Ladele
Lagg, des hot koa lagg nit
Laggl
Lagl
Lahn, Laane
Laik
Lampl, Lampele
Länd
Langes
Langgang
Låpp
Larch
Lårf, Lorf
Larifari
Låschn, uan ze die Loschn gebn
Låschtauto
Laschtig
Lassanje
Latschehr
lattern
latzlen
Lauben
Lauer
Lauser
Laustéatr
lauter
Leabele
leaslen
Leasler
Leberkas
lei
Leibele
Leibl
Leit
Leiten, die
Lento
Leps
lettelen
Lettn, Letten
letz
letz sein
Letze
Liachtmes
Lido
lingg
Littorina
loapn
Loas
Loaterwogn
loatn
Loch
Lolli
Londeshauptmonn
Londesroot, -reetin
long
longelet
longen, es glong
loob, labelet
Lorenzinåcht
Lörget
lotschelet, letschet
Lotterer
lottern
lottern
Loudene
Louser (pl.)
lousn, lissn
lousn, uan
Luamsiëder
Luan, die
luanen, onluanen
Luck
Luckzegger
Ludl
Lueder
luedern
Luftgutscher
Lugenbeitl
lugg
lugg låssn
Lugger
lugglossn, nit
Luller, Lulla
lumpen
Lunapark
lupfn, aulupfn
lurlen
Lutscher, Lutscherle
lutterisch

M

måå!
maatschn
måch di durch!
Madele
Madl
Madoja
Madona
Maffioso
magari
Magazin
Magdaleaner
Magg
magget, dermagget
maggiern
Magn, Mogn
Mahder
mahrn, mahren
mahrn, si
Maienbutter
Maienwischpele
Makkiato
Malta
Mamma, Mamme
Mander
Mandermensch
Mandl
mängl hobm
Mannippele
Mar
Mårch, die
Marend
marennen
Mareschallo
Marillen
Maringgele
Marl
marod
Marokkino
Marterle
Martini
Marzan
Masch’n
Maschgera gian
Maschl, Maschele
Masl, a Masl hobm
maulvoll, a
mausn
Mebo
meggmegg
meggn
Mehlpåpp
Meīkapp
Meil
Meinige, die
Méiser
Melantzane
Melchermues
melchn
menschelen, es tuat
mergln, mergeln
Merl
Messatschino
messen
mettnen, an Mettn mochn
Mezet, Meizet
miëd
mier, miar
migele, a
Milch gebm
Milchkafee
Mineral, mit oder ohne Gas
Mineschtrone
Minischtront
Minz
Mischela
Mistkrotzerle
Mistleg, Mistlege
Mitog
Modl, Moudl
Molzeit!
Molzkafee
Moosl
mords-
Mortandela
moul
Mous
Moutsch
Moutscherle
muanen, uan
Muës, Muas
muësn , ummer-m.
muffen, nit m. können
mugezen
Mugg, die
Mugg, Mungg, die
Muina, Muinele
mullen, mullet
Mulli, der
Multa
murlig, muarlig
Murmentl
Muschl
Musi
muttelt
Muun, Mou
Muuntig
Mux
muxmaislstill

N

n
naa, nua
nåchr, wos isch nochr?
Nåchtmol
Nafta
Nagelen
naggeln, nagglen, nagglig
Naia
Nana, Nandl
nangget
nåppn, nappen
nårret
natzional
Natzionali
Naunggerle
Neger, an N. abseilen
Neinern, Neunern
Nena, Neina
Nespelen
nicht
niederfiarn
nīemr, nimma
ninderscht
Nisslen
nit, net
noch
Nocken
Noneso
nor, nåcher
Nörderberg
Norgg, Nerggele
Noster
nostern
Notscher, Notscherle
nou
nouelen
Nougou
Nowax
Nudl
Nudlwålger
nui
nuiëlen
Nuier
Nuiorum wünschn
Nuis
Nullaosta
Nuss, die
Nuss, Nussn
Nusseler

O

o
Oacherle
Oarnbårt
Oarwasch(t)l
Oas
Obacht
obbo
obeitlen
Obes
obussn
oergschnittn
oertreten, abertreten
ofohrn
ofotografiern
oftramoll
ogian
ogschleckt, wia
ohobn, in Hax
oi
oinudlen
oipeiglen
oischnelln, obischnöllen
oischwenzn
oitunkn
Okei
okraglen
okrotzn
Olber, Alber, der
ollaweil
Olte, Olter, mei
oluxn
oneglen, hurnigeln
Ongalotti
onheibn, unheibm
onkentlen, unkentlen
onlain
onlegn, unleign
onschnoblen, unschoblen
onstiefeln, unstiefeln
ontåtzen, untåtzn
Onti
opassn
Oprantler, Brantler
Opzioun, Optant
ordala
ormai
Orsch
Orschloch
Ortzo
osaglen, uan
oschiabn, ogschoubn
oschleckn, ums
oschlipfn lossn
oschlogn
oschmirbm
oschnagglen
Oschpele
oschreckn
Oschtia
oschtig
oschwenzn
Ossobuko
ostabm
Ostrafer
oteret
Ou, Ooouuu
owehrn
Ox
Oxnschwonz
oziechn

P

Paarl, Paarlbrout
Påckmers!
Paga
paktlen
palandern
Palapir, Palapirapam
Palle
Pallele
Palo
Pamper
pamper sein
panen
Panettone
Pangart
Panino
Panzele
Pånzn
Pappa, die
Pappelen
pappen, gepappet
Påppl, die
Pappm, die
påppm, påppet
Par Unpar
Paradeiser, der
pari sein
parieren
Parte, Partezettl
Parteien
Pàrti
paschglen
påschn
Paschta
Paschtaschutta
påsselt
Pataun, die
Patent
Patentino
Påtsch
Påtsch, der
Påtschåchter
påtschet
Påtschn
Påtschn auschtelln
Pauerfrau
Pazeid
Peatsch
peatschn
peckn
peckn, af uan eini
peiglen, beglen
peitlen, opeitlen
Pelati
pelzen, Pelzer
pempern
pemsen
Pemsl
Penn
pennen
Penner
Pensioun, in P. sein
Peperontschino
Pepperonatta
Pepperoni
perfekt!
Pergel
Perlåggn
Peschamehl
Peterkraut, Peterle
Pfandl
Pfeanger, pfeangen
pfeangn
Pfearscher
Pfiati
Pfinztig
pfitschen
Pfitschepfeil
pflanzn, uan
pfnatschen
Pfnatscherle
Pfnotsch
pfnuttern
Pfoat
Pfonnenknecht
pfousig
Pfousn
Pfrousl, Pfrouslen
Piach
Pick
pickn
pickobello
Pidé
pietschen
Pimper, Pimperle
Pims
Pingpong
Pipp, die
pipplen
Pir, die
Piree, der
Pisele
Pista!
pitschn
Pittsa
Pittseria
Pix, die
Plafoun, der
Plalli
Plärr, die
plåschget
plattlen
plattlt, i hon si
plemplem
Plenten, gelber
plerrn
plindern
Plissen
Ploch
Plouder
Plouderer
ploudern
Plouderschåff
pluien
Pluier
Plun, Ploun
plutschen
pluttern
Plutzer
Plutzer, der
plutzig
Polenta, Plent
Poll, Pålli
Pollo
Polpettone
Polschter
Pomfritt
Pompino, der
Ponte, der
Poppa, Poppele
Poppawagele
Porggaputana
Porggo
Porz
Porzelana
Poufl, der
Pouscht, der
Pragger
Praschglet, Pråschglt
Pråtzn
Prax
Praxer
Preitschele, das
Prem, Preīm
Pretschele, ’s
Priegeler, die
Professer
Pronto, pronti
Prosekko
Proter
prutal
Psair, Psairer
Puan, das; Puaner
Puanl, Puanlen
puanlen
pudern
Puff
Puffauto
Pugganagga
Puggl, Buggl
pugglen, buggeln
Pul-pul-pul
pulfern, ver-, inni-
Pulfr
Pulla, Pulle
Pullele
pumpern
Purzigagele
Pustabill, die
Puttana
putte
Puttega
Putter, der
Putz
Putz und Stingel, ban
Putzele
putzig
Putzinigele

Q

Quaqua
quitt, kwitt

R

Raaber
Raaberloater
Raatsch, die
Raatscherle, a
raatschn
rabiat
Radioapparatt
Radlbeeg
Råffl, die
råfflen
ragglen
Raguu
Rahm
raiten, roaten, rathen
Rakkomandata
Rame
Rammler
ranggeln
Rangger
rantsch
Råpp
Rapp
Rappl kriagn
Råschplen
Raschterle
Raslen
rass
råsslen
Rassnagelen
Rati
Råtz, der
rauch, rach
rauli(g)
rauten
Rawioli
Rearl, das
rearn
reasch
Reasl, Reaslen
Reber
reefn
Reggl, der
Reiberle, das
Reindl, das
reiten
Rekurs
Reschtorant
Riarer
Rid, die
riëbi(g)
Riebl, der
rieblen
Riëcher
Ried, das
Ries
Riffl
Rigl
ring
Ringelfinger
Risotto
Ritsch
Rittl
Road
Roller
Ronda, die
Ronen, roate
Röschter
Rotzbårt
Rotzbua
Rotzgitsch
Rotzklachl
rouglen
Rounen, roate
Rua
Ruach, Ruacher
ruachn
Rùeb, Ruabm
Ruebnkraut
Runggl
Rupfenes
Ruselen
Rutschelen, rutschlig

S

s
Såck, Sackl
Såckmesser
saftig
Saftl
saftlen
Saggra
saggrisch
saglen
Sapperlott
Sarner
satzn
Sauhunt
Saure Supp
schabigen
Schåffer
Schaffl
schaisch
Schaluu
scham di!
Schampanjer
Schampo
Schattlbuss
schatzn
Schauer, der
schauern
Schebser, der
Scheef
Scheissgogl
Scheiterhaufn
schelch
Schelf, die
Schell, die
Schellele
Schellrodl, af der
Schepsernes
schergn
Scherm
Schi o
schiach tian
schiech, schiach
Schiefer
schier
schiffn
schiirn
schilchn
schindn
Schittlbrout
Schitzn, die
Schkuuter
Schkwillo
Schlachting, das
schlanggern, aus-
schlangglen
Schlånz, der
Schlappn, die (pl.)
Schlatterer
schlattern
Schlauch, schlauchen
Schlegel
schleich di!
Schleig gebm
Schleiger, a
schleinen, si
schleisig
Schlepper
schliefn, gschloffen
schlindn, oischlindn
schloachn
Schloas
Schloas
Schlomper, Schlompian
Schlotter, die
Schluff, der
Schluzer, Schlutzkrapfen
schluzig, schlutzig
schluzn, schlutzen
schmaaln
Schmårrn, der
schmart
Schmartfoun
schmattig
schmeckn
Schmecknagelen
Schmelchn, die
schmerggelen
schmettern
schmieren
schmirben
Schmoaz
Schnåggele
Schnaggl, die
Schnainztuach
Schnåll
schnålln
Schnapsl, a
schnaufen
Schnaufer
Schnaunzer
Schnax
Schneggele
Schneid, die
schneidig
Schnell, af an Schnell
Schnell, Schnöll
schnelln, schnölln
Schnerfer
schniffn
Schnittla
schnitzlen
schnoaten
schnöllen, schnelln
School, die
schoppen
Schopploch
schoppm gian
schpåchteln
Schpaggetti, schpaggetata
Schpakko
schpialn
Schpoget, Spagott
schprouzn
Schpuala, die
schpudern, Schpuder
Schpumante
Schputzer
schputzn
Schreckbichl
schrepfn
Schrofn
Schrogn
Schteïl, die
Schtori
schtound
Schtrontzo
schuachn, mit
Schualitzn, die
Schuaplattlen
Schuaschter
Schuber, Schupfloch
Schubtatl
Schufféer
Schugl
schuichen
Schupf, die
schupfn
Schupfnudl
Schurz, der
schusch
Schussl
Schwammlen
Schwänzstrümpf
Schwätter
schwåttlen
Schwättschört
schweflen
Schweinernes
Schweinigl
Schweller
schwellio
schwerggln
Schwitz
schwitzelen
Schwitzleibele
schwörnwohr
Schworzber
Schworzplent
Schworzplentene Knedl
Schworzplentener Riebl
Sea
Seal
Sealele
sechn, segn
seggiern
segn, sig, siggsch, sigg
Segnes
Seich, die
Sëif
seimer
sein, es oan
seisoguat
Sekkl
sekko
Selbstlerin
selchen
Selchkuchl
sell
sell, dersell, disell
sellerweger
sellwoll
Semmele
Serwelad
setzn
si
siëdn, gsottn
siri, sierig
soachn
Soachnerin
Soaf
Soalbuhn
Sockn, af di S. gian
Softwear
sogn, gsogg
Solder, der
Solet, Salått
Song
soudala!
Sóus
spåchtlen
Spangler
Spartele
Spassettlen
Spatzlen
spear
Speck
speiben, schpeibm
Speis, die
Spicker
spickern
spieglen
Spinnawett
sprattlen
Springingger
Sprissel, Sprisslen
Spritzkondl
spudern (schpudern)
Spuma (Schpuma)
staat, stad
Staffl
Stafflei
stagglen
Stamperle
Ståmpfer, Ståmpferlen
Stander
stantipedi
stanzen, aussistanzn
statamoll
Stattler, stattlerisch
Stear
Stecklschua
Steckn
steckn, uan eppes
Stecknloch
steigen
Stender
Stergg, Sterk
stian
stibìtzen
Stiëber
stiëbn
Stiëg, Stiëgn
Stiëtz, Stiëzn
Stindl, a
stirggen
stocket
Stockfischgreaschtl
Stodl, Stadel
Stodlbrugg
stopselen
Stopsl
Stotz
stotzn
straggo
strapplen
Strauben
strawanzn
Stréib
streng
strieglen
striëln
Stroach, kuan getun
Stroach, kuan wert
strumpfsocket
struutzn
Stuan, Stoan
Stuanesl
stuff
suandlen, Suandler
Sugo
Suhr
Summer
Summerfrisch
sumpern
Sunn
sunnaseit, Sunnaberg
Suppenschlecker
Sur, Surfleisch, surn
surblen
Suschi
Suser

T

Taaf
Taasn
tåchtlen
taggeln
Taggl
Taggra
takt
talgget
Taller, das
tamisch
Tamperer
tantlen, ummertantlen
Tantlmorkt
Targa
tasig
Tatl
Tatscherle
tatschlen
tatschn
Tatta
Tattermandl
Tåtz, die
Techent
Teggn
Tegl
teglen
teiflen
teigelisch
Teixl
Telekommando
Templ
tenglen, dengeln
Tepp
teppet
ternahrt
Testen
Tiachl
tian, getun
Tindl Tandl wella Handl
Tirgg
Tirtlan
Tischtig
Tisl
toaret
toaschet
Toaschn, Kuatoaschn
Tòcco
Tolm
tolzen
Toni
Toppar
Törggelen, das
Torggl, die
torgglen
Toschg, der
toul
Traam
traget
tramhappet
Tråppl, die
tratzen
Treber
Tremml
Tribunal, das
Trippstrill
Trottoar
Trulla
Trumm
Tschäapl, Tschoapl
Tschaggl, der
tschagglen
tschaltschn
Tschanderer
tschandern
Tschangga
Tschåpfn
tschapplen
tschari
tschatschn
Tschatter
tschattern
tschefigget
Tscheggl
Tschelatti
tschelawenget
Tschellulare
Tschento
Tschentralino
tscheppern, getscheppert
tschergget
Tschett, die
Tschettone
Tschickele
Tschigg
tschiggen
Tschillen
tschilln
Tschindarassabumm
Tschinderer
tschindern
tschinggelen
Tschiòdo
Tschippl
Tschipps
Tschiro
Tschoggl
tschopfen
tschoppet, Tschoppele
Tschöppl
Tschottn
Tschoula
Tschugglat
tschuggo
Tschuim, Schuim
Tschurele
Tschurelen
Tschurtsch
Tschüss
tschutschn
Tschutter
Tuëch
Tufl
Tugg, Tuk
Tuifelemoler
Tuifl
Tuifltog
Tuljè
Turten
Tusch
tuschen
Tuss
Tuta
Tutn und blosn
tutschn
Tuttn

U

Uffa!
umadum
Umbréll
Umes
Umgang
umgian, umgehen
ummaschusch
ummerpremen
ummerwantlen
ummi, onni, ouni
ummilupfn
Unewånter, Onawand
unfongen
Ungricht
Ungselchte, a
unguet
unlaitn, ounlaitn
unselchn
untauchn
Untersatzl
unterstea di!
untig(es)
Uri

V

Veneziano
vergåggeln
Vergeltsgott in Himml aui
verglagglen
verhoasn, eppes
verhonagglen
veribel hobm, verübel haben
verkinnen, verkünden
Verkinzettl
verkuglen
verputzn
verputzn, uan nit v. kennen
verraumen
verschantlen
verschueschtern
Versteckalus
versumpfn
vertragen
vertrogn, vertragen
vertscheppern
verwahnen, verwahnt
verzapfn
verziachn
verziehen
verzupfn
Vetter
via!
Viertele, a
Vourschlogbrout

W

wachtlen
Wadl
Wagele, i werr a
Walken
walsch
Walscher, Walsche
Wåmp, wåmpet
Wanndl
Wantl
Wappele
Wårmer
Warrekina
Waschkuchl
wassern
Watsch, die
watschen
Watschngsicht
Wåttl
Wea, der
Wegele
Weibermensch
Weibets
Weibi
Weichbrunn
Weilele, a
Weimer
weislen
welgn, walgen
wella
welliger, wellige, welligs
wenn dou
Werch
Werr
Weschaufheng
Wetter
Wetzstuan
wia
Wialschger
wialschgern
Widn
wiëch
wiff
Wimmerle
Wintear, Wintehr
Wirgele
Wirschtl
Wischpl
wischplen
Wischpler
wist, wista
wixen
woadla
Woasch woll!
wohllabelet
wohrnen, gwohrnt
woll
Wollipåll
wolltaboll
wollwoll
wolta(n)
Wool, Waal
Woolschwert
worpen
woss
Wosserleeg
wouhintian
Wozapp
Wuchteln
Wunder, vom W. kemmen
wundern, wundrig
Wurm
Wurschtler
Wurzer
Wuzele, Wuzelen
wuzlen

X

Y

Yhrn

Z

zach
Zågglen, die
Zåggler, der
zahrn
zåmmschnelln
zåmp
Zånn, Zenn
zannen
zånnlucket
Zåpfn
zappen
zappern
Zappin
Zartele
Zåsch
zaundurr
zawui
Zazzele
zazzn
Zeach, Zeachn
Zeachnkas
Zeck, der
zeckn, zecken
Zegger
zeīberscht
Zelten
zemm, semm
Zepf
Zeremon
ziachn
Zibebm
ziëbetamol
Ziech, Ziach
ziechn
ziegln
Ziger
Ziggl, der
ziggln
Zigngleggl
Zigoln
Zigori
Zigori-Salott/Solet
Zigorikafee
Zigoristechn
Zill, Zillele
Zinggn
zinterscht
zintn
Zizzele
zizzeleweis
Zizzipeh
zmorgets
znicht
Zoachn
Zoch
Zoder, Zaderlen
zottelt
Zottln, Zoutln, die
Zournpingl
zu fohrn kemmen
zu sein, zuegschnöllt sein
Zuagroaster
zuakearn
zualuckn
zuanåchtn, es tuet
Zuandl
zufleiß
Zug, der
Zuggerle
Zuig
zuischliëfen
zuischmeckn
Zull
Zullnsåft
Zumm
Zussl
zuweg kemmen, zuwegbringen
zuzzlen, zuzeln
Zweck
zwegn wui
Zweschb
zwider
Zwiderwurz
Zwiebl, Zwifl, Zwifla
zwieselt
Zwiesl
zwiflen, zwiefeln
zwoadaitig redn
zwotzlen

Obacht

  • Nicht erfasst sind Wörter, die in Hochsprache und Mundart Gleiches bezeichnen und nur leicht anders ausgesprochen werden – mit Ausnahmen.
  • Die Rechtschreibung der Dialektwörter ist eine echte Nuss, die noch zu „klocken“ ist. Nehmen Sie die im NUiS Südtiroler Wörterbuch verwendete als Annäherung zu einer künftigen, verbindlichen Schreibweise.
  • Das „å“ bezeichnet den typischen Südtiroler Vokallaut zwischen A und O (ein sehr helles „O“). Der schnell geschriebene Dialekt verwendet aus praktischen Gründen durchgehend den Buchstaben „o“. Im Wörterbuch steht das „å“, um es besser vom geschlossenen „O“ unterscheiden zu können.
  • Deutsche Verben enden gerne auf „-en“. Tiroler aller Himmelsrichtungen verschlucken ebenso gern das „e“: So wird es im NUiS Südtiroler Dialekt Wörterbuch auch dargestellt.

Dank
Die Inspiration hinter diesem kleinen Werk ist vertreten durch L. Steub, I. V. Zingerle,  Mariedl Innerhofer, Ch. Schwemberger (Tirolwerbung), M. Obrist (Sprachstelle), J. A. Schmeller (1855), Ch. Schneller (1893), W. S. Baur (2004), L. S. Stecher (2009), G. Heidegger (2002-2014), H. Scheutz (2016), Hanspeter Demetz (2017); Namhafte Quellen und Abgleichung sind vertreten durch: J. B. Schöpf/A. Hofer (1866), H. Knoblauch. F.W. Pötzelberger (1887), R. Bredenbrücker (1901), K. Paulin (1940), Toni Triendl, (2001-2004), Herbert Vigl, Christian Peer (Oschpele), meiner Mutters Sprache und das gelebte Leben.

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner